Karlsborgs Fästning

Längst åt öster, vid Vätterns strand, ligger Karlsborgs fästning – en fästning som byggdes under 1800-talet och blev ett av svensk historias största megaprojekt. I händelse av krig så skulle fästningen fungera som Sveriges huvudstad men plats för att rymma rikets myndigheter, krigsledning och regering – ja, rent av konungen själv. Projektet blev ett enormt projekt som tog närmare 100 år att färdigställa – innan det till slut förlorade sin funktion. Idag finns alla byggnader på platsen bevarade och vittnar om livet som soldat och Sveriges militärhistoria – även om den militära närvaron på platsen numera sjunkit väsentligt.

Här kommer jag att finnas på plats under bl.a. sommaren 2022, som en del av guidestyrkan! Det är varmt rekommenderat att komma hit på guidning, som tar dig igenom fästningen med alla dess gångar, försvarsverk, soldathem och spejarplatser. Jag kan garantera en häftig upplevelse med både dunder och brak. Kort sagt – ett genuint fästningsäventyr!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *