Kulturhistorisk guidning i Nicolaikyrkan och Nicolai kyrkopark i Lidköping

Sedan 2016 har jag och Lidköpings församling drivit ett projekt med att kartlägga och förmedla den rikedom av kulturhistoriska gravar som finns på Lidköpings begravningsplatser. Detta har bl.a. mynnat ut i de populära vandringarna på begravningsplatserna under alla helgons dag, och täcker numera både Norra och Södra begravningplatsen i Lidköping – totalt över 100 kulturhistoriska gravar. Ingen av dessa två begravningsplatser utgör dock församlingens ursprungliga begravningsplats, då den äldsta (Norra) anlades först i mitten av 1800-talet. Den äldsta och ursprungliga begravningsplatsen i församlingen är Nicolai kyrkopark alldeles öster om Nicolaikyrkan. Kyrkoparken var aktiv som begravningsplats från medeltiden fram till 1800-talet då den strukturerades om park. Idag finns ytterst få gravvårdar bevarade på platsen – men har ändå ett oerhört kulturhistoriskt värde. Just nu arbetar jag med att ta fram en kulturhistorisk vandring på kyrkoparken med utgångspunkt från dessa gravvårdar. Samtidigt ingår planer på att utvidga denna vandring in i kyrkan och på de kulturhistoriska värden som återfinns i kyrkans interiör och exteriör.

Beräknas bli klart under Våren 2022.

Nicolai Kyrkopark, Lidköping, Sedd från öster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *